zondag 24 februari 2013


Beste mensen,

Verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden bespaard is gebleven, berichten we dat Rita gisteren is overleden in het ziekenhuis in Nijmegen. Rita is 48 jaar geworden.

Rita is opgebaard aan de Roekelseweg 68 in Wekerom.

Condoleren is aanstaande donderdagavond in Elim in Wekerom van 19:00 – 20:30 uur.

De afscheidsdienst is vrijdag 1 maart 2013 om 11:30 uur in het rouwcentrum op de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede. Aansluitend brengen we Rita naar haar laatste rustplaats aldaar.

We willen iedereen graag bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en voor alle bemoedigende mailtjes, sms’sjes, telefoontjes, kaarten en berichtjes tijdens de afgelopen weken. Dat heeft ons enorm goed gedaan.

We zijn heel dankbaar voor de liefdevolle en betrokken zorg vanuit het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Radboudziekenhuis in Nijmegen, dr Moret en de dames en heren van de thuiszorg (Icare/Kruiswerk West-Veluwe) die ervoor gezorgd hebben dat ze zo lang mogelijk thuis kon blijven.

Rita kende heel veel mensen. 
Mocht je geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, je bent van harte welkom bij de condoleance en/of de begrafenis.

Geen bloemen

Martien 
Jaap

Henk
Martine
Rianne
Simone
Mark

Roekelseweg 68
6733 BR  Wekerom

vrijdag 22 februari 2013

donderdag 21 februari 2013

Radboudziekenhuis

Rita ligt sinds vorige week in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Ze werd steeds vermoeider en Rita gaf de voorkeur aan dit ziekenhuis.

Dinsdag en vandaag hebben pa en Henk gesprekken gevoerd met artsen in Nijmegen. Er zijn onderzoeken geweest en de artsen zijn tot de conclusie gekomen dat er geen verdere behandeling mogelijk meer is.

Zondag heeft ze longontsteking gekregen en daar krijgt ze antibiotica voor. De koorts is nu weg.

Op dit moment slaapt Rita bijna de hele dag. Communicatie met haar verloopt moeizaam.
Het ziekenhuis zoekt nu naar een plek in een hospice in onze omgeving waar ze verder verzorgd kan worden.dinsdag 12 februari 2013

Opname

Morgen dan naar het ziekenhuis in  Nijmegen. Ik moest eerst op de polie komen maar dat is te vermoeiend. Ik word met de ziekenauto weg gebracht. Ik moet er om half elf zijn, wel een beetje vroeg.

donderdag 7 februari 2013

Neuroloog

Ik ben gisteren niet naar de neuroloog geweest Ik voelde me zo naar, steeds  overgeven. Gevraagd  of er niet een bleafspraak van gemaakte kon worden dat kon. Om 12.00 uur belde de neuroloog. Ik moet gewoon doorgaan met de medicijnen, daar kom ik niet meer vanaf. Over een jaar moet ik weer bellen. Ik zit er op te wachten opgenomen te worden, dit duurt nog wel een weekje. Ik voel me echt zo zwak en ziek

woensdag 30 januari 2013

Professor

Na telefonisch bericht van de uroloog is besloten het katheter dag en nacht te laten zitten. De blaas spoelen gebeurt nu nog steeds 1x per week.
Afgelopen weekben ik naar de oncoloog in Arnhem geweest en die adviseerd een opname in het ziekenhuis. Hier krijg ik nog bericht van.

maandag 14 januari 2013

Blaaaskatheter

Ik ben weer bij de uroloog in Nijmegen geweest. Hij heeft me een blaaskatheter voorgeschreven. 's avonds wordt die aangebracht en 's morgens gaat die er weer uit. Hierdoor kan ik iets langer slapen 's nachts. Nog wel erg moe.